Kavelaanbod in Vroondaal Noord
Geef je dromen de ruimte in Vroondaal. Kavels van minimaal 600m2 met een prachtige ligging in vier woonsferen.
Tudorvilla's
Alle kavels verkocht in Tudorpark
Langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp biedt Ymere prachtige kavels aan.
Op dit moment zijn alle kavels daar verkocht. Maar we verwachten binnenkort wel weer nieuw aanbod.
Haringbuys logo
Alle kavels in Haringbuys verkocht
Alle kavels van het project Harinbuys in Aerdenhout zijn verkocht. De meeste woningen zijn thans in aanbouw.
Bekijk alle berichten

Particulier opdrachtgeverschap = Primavilla

Primavilla organiseert voor haar opdrachtgevers projecten met particulier opdrachtgeverschap, waarbij individuele woonwensen zoveel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.
Juist nu grootschalige woningbouwprojecten steeds moeilijker haalbaar zijn, biedt deze vorm van ontwikkelen bij uitstek kansen om kwalitatief hoogwaardige woonmilieus te realiseren. 

Wij adviseren gemeenten en ontwikkelaars bij beleid en bij de ontwikkeling van projecten met vrije kavels. Daarna zijn wij actief betrokken bij de verkoop van de kavels en de begeleiding van de particuliere opdrachtgevers.  

Nog steeds adviseren wij ook individuele particuliere opdrachtgevers bij bouwen of verbouwen
Zij kunnen daarbij gebruik maken van onze jarenlange ervaring op dit gebied.

Professionals


Lees meer

Particulieren


Lees meer