Kavelaanbod in Vroondaal Noord
Geef je dromen de ruimte in Vroondaal. Kavels van minimaal 600m2 met een prachtige ligging in vier woonsferen.
Tudorvilla's
Alle kavels verkocht in Tudorpark
Langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp biedt Ymere prachtige kavels aan.
Op dit moment zijn alle kavels daar verkocht. Maar we verwachten binnenkort wel weer nieuw aanbod.
Haringbuys logo
Alle kavels in Haringbuys verkocht
Alle kavels van het project Harinbuys in Aerdenhout zijn verkocht. De meeste woningen zijn thans in aanbouw.
Bekijk alle berichten

Particulier opdrachtgeverschap

Particulier opdrachtgeverschap wordt vaak geassocieerd met “wild wonen”.
Deze titel, later ook "het gewillde wonen", is door Carel Weber geïntroduceert en staat voor vrijheid en blijheid in de particuliere woningbouw: alles mag! 
Toch is dit vaak niet de meest wenselijke vorm van eigenbouw.
Het verschaffen van goede kaders, zowel ruimtelijk als procesmatig, leidt meestal tot woonmilieus met een hogere waardering, zowel door professionals als door de bewoners zelf.

Primavilla benadert de woningbouwopgave vanuit de vraagzijde.
De wensen van de toekomstige bewoners dienen hierbij als uitgangspunt.
Uit ervaring weten we dat de meeste particuliere opdrachtgevers er moeite mee hebben om hun woonwensen voldoende te formuleren. Niet zo verwonderlijk, want in Nederland is er geen traditie in het zelf ontwikkelen en bouwen van “je eigen huis”.

Voor de woonconsument “nieuwe stijl” is zelf bouwen een behoorlijke opgave; hij wordt namelijk co-maker in het ontwikkelproces van zijn nieuwe woning.
Dit betekent dat hij niet meer kan afwachten tot hem iets aangeboden wordt. Van hem wordt een actieve participatie verlangd in het ontwerp en bouwproces.
Daarnaast heeft eigenbouw ook een ander risicoprofiel. 

Om die redenen is het dan ook zeer wenselijk om de nieuwe generatie particuliere opdrachtgevers te ondersteunen en te begeleiden bij het ontwikkelen en bouwen van hun eigen huis. 
Tijdens het gehele proces, vanaf de aankoop van een kavel tot en met de oplevering van de woning zijn wij daarbij het aanspreekpunt voor de koper.