Kavelaanbod in Vroondaal Noord
Geef je dromen de ruimte in Vroondaal. Kavels van minimaal 600m2 met een prachtige ligging in vier woonsferen.
Tudorvilla's
Alle kavels verkocht in Tudorpark
Langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp biedt Ymere prachtige kavels aan.
Op dit moment zijn alle kavels daar verkocht. Maar we verwachten binnenkort wel weer nieuw aanbod.
Haringbuys logo
Alle kavels in Haringbuys verkocht
Alle kavels van het project Harinbuys in Aerdenhout zijn verkocht. De meeste woningen zijn thans in aanbouw.
Bekijk alle berichten

Primavilla organiseert particulier opdrachtgeverschap

Hoe organiseer ik mijn project?
Een project met particuliere kavels vraagt om bijzondere aandacht.
Juist omdat er veel onzekerheden zijn is het van belang om vooraf goede kaders vast te stellen.  
De ruimtelijke kaders zijn vooral het terrein van de stedenbouwkundige.
Maar juist ook de procesmatige kaders dienen de nodige aandacht in de voorbereiding.
De organisatie van dit proces is ons werkterrein. Denk hierbij aan de methode van uitgifte, de kavelpaspoorten, het spoorboekje voor de kopers, de koopovereenkomst, de verkoopdocumentatie enzovoort.

Hoe verkoop ik mijn kavels?
Niet alleen in de voorbereiding, ook tijdens de marketing en verkoop zijn wij uw partner.
Een kavel verkopen is anders dan het verkopen van een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.
Door onze jarenlange ervaring op dit gebied, kunnen wij de vragen van aspirant kavelkopers adequaat beantwoorden. Op die manier geven wij het vertrouwen om tot de aankoop over te gaan. 

Hoe houd ik grip op de uitvoering?
Uit ervaring weten we dat de meeste particuliere opdrachtgevers er moeite mee hebben om hun woonwensen te laten vertalen in een goed ontwerp.
Om die redenen is het dan ook zeer wenselijk om hen te ondersteunen en te begeleiden bij het ontwikkelen en bouwen van hun eigen huis. 
Tijdens het gehele proces, vanaf de aankoop van een kavel tot en met de oplevering van de woning zijn wij daarbij het aanspreekpunt.

meer over particulier opdrachtgeverschap