Kavelaanbod in Vroondaal Noord
Geef je dromen de ruimte in Vroondaal. Kavels van minimaal 600m2 met een prachtige ligging in vier woonsferen.
Tudorvilla's
Alle kavels verkocht in Tudorpark
Langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp biedt Ymere prachtige kavels aan.
Op dit moment zijn alle kavels daar verkocht. Maar we verwachten binnenkort wel weer nieuw aanbod.
Haringbuys logo
Alle kavels in Haringbuys verkocht
Alle kavels van het project Harinbuys in Aerdenhout zijn verkocht. De meeste woningen zijn thans in aanbouw.
Bekijk alle berichten

Primavilla staat voor particulier opdrachtgeverschap

Primavilla is een onderneming van Thom Koster.
Al sinds 1998 houdt Primavilla zich bezig met particulier opdrachtgeverschap en klantgerichtheid in de woningbouw.
Uitgangspunt is nog steeds dat de bouwopgave vanuit de vraagzijde benaderd wordt: eerst de mens/bewoner en dan het product!
Vanuit ons kantoor in Rotterdam, opereren wij landelijk met een netwerk van ervaren adviseurs en partners.

Aanvankelijk richtte Primavilla zich niet alleen op particulier opdrachtgeverschap. 
Wij ontwikkelden voor onze opdrachtgevers processen en hulpmiddelen om de zeggenschap van toekomstige bewoners te vergroten. 
Voorbeelden hiervan zijn: Persoonlijk Wonen (Bouwfonds), Era Personal Housing (Erabouw) en Wonen op Maat (AM wonen).
In het verlengde daarvan verzorgden wij ook de kopersbegeleiding voor deze opdrachtgevers.

Op dit moment ligt de focus op vraaggestuurd ontwikkelen.
Wij organiseren voor onze opdrachtgevers projecten met particulier opdrachtgeverschap, waarbij individuele woonwensen zoveel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 
Juist nu grootschalige woningbouwprojecten steeds moeilijker haalbaar zijn, biedt deze vorm van ontwikkelen bij uitstek kansen om hoogwaardige woonmilieus te realiseren.

Wij adviseren gemeenten en ontwikkelaars bij beleid en bij de ontwikkeling van projecten met vrije kavels voor particulieren. Daarna zijn wij actief betrokken bij de verkoop van de kavels en de begeleiding van de particuliere opdrachtgevers.
Van belang hierbij is dat het kavelaanbod aansluit bij de vraag van de markt en dat de individuele woonwensen van particuliere opdrachtgevers zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd in een goed georganiseerd proces. 

Nog steeds adviseren wij ook individuele particuliere opdrachtgevers bij het bouwen of verbouwen.
Ze kunnen daarbij gebruik maken van onze jarenlange ervaring op dit gebied.

Het belangrijkste element in de communicatie met de particuliere opdrachtgevers is vertrouwen. Vertrouwen kan je als adviseur verdienen door deskundigheid te tonen, maar vooral door integer te zijn en te zorgen voor een persoonlijke en open communicatie.
Hiermee zijn de kerncompetenties van Primavilla het beste verwoord.